Rosikon press

EUR
Your cart is empty

Privacy

 

Polityka prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com (Polityka prywatności), zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze sklepu internetowego rosikonpress.com (Sklep). Polityka prywatności określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta, a także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Grażyna Kasprzycka – Rosikoń, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Rosikon Press Grażyna Kasprzycka - Rosikoń”, z siedzibą w Izabelinie (05-080), przy ul. Dębów 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 527-100-31-25 oraz REGON 011079786, tel.: 227226666., mail: handel@rosikonpress.com

Skąd pochodzą Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym wypełniłeś formularz rejestracyjny, formularz zamówienia, zamówiłeś nasze produkty, zgłosiłeś do nas reklamację lub zamówiłeś usługę newsletter dostępną w naszym serwisie.

Jaki jest cel i jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi założenia konta w Sklepie i/lub realizacji złożonego zamówienia na sprzedawane przez nas produkty. Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane w celu świadczenia usługi newsletter’a drogą mailową. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji.

Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:
1) w odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów - konieczność realizacji umowy (umów) zawartej z Tobą, jak również podjęcie działań przed zawarciem takich umów na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; RODO);
2) w odniesieniu do świadczenia usługi newsletter’a drogą mailową - Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale w celu realizacji usług lub sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.
Podanie danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter’a jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy (do usunięcia Twojego konta w Sklepie, wycofania zgody na przechowywanie Twoich danych lub świadczenie usługi newsletter), a po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (w szczególności ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych). Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, operatorom systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, oraz wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie w celu dostarczenia Ci zamówionych towarów, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu zapłacenia przez Ciebie za zamówione towary. Gwarantujemy, że w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty inne niż my, przetwarzają one dane na podstawie stosownej umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto dążymy do tego aby podmioty te zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Twoje dane mogą być również udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych
Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
• prawo żądania sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
• prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną na adres: Rosikon Press, al. Dębów 4, 05-080 Izabelin - Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: handel@rosikonpress.com.

Pliki „cookies”
W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, wykorzystujemy tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”. Poprzez korzystanie z serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką plików cookies, zamieszczoną w serwisie. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików „cookies”, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu rosikonpress.com.
Szczegóły dotyczące zasad zbierania i korzystania z plików cookies są określone w odrębnym dokumencie –„Polityce plików cookies”, zamieszczonym w serwisie.

Pozostałe informacje
W Sklepie mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Google+. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Zmiana polityki prywatności
W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana na stronach internetowych Sklepu.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.