Rosikon press

EUR
Your cart is empty
Adam Bujak

Adam Bujak

Member of the Association of Polish Art Photographers and the Royal Photographic Society in England, winner of more than 60 prestigious national and international awards. Awarded the Great Medal of St. Sigismund. His books repeatedly won the Most Beautiful Book of the Year title. Author of many albums on John Paul II, architecture, Krakow history and its people and other books, such as: „Auschwitz-Birkenau”, „Nekropolie królów i książąt polskich”, „Świątynie. Rzecz o drewnianych budowlach sakralnych różnych wyznań w Polsce”, „Katedra Płocka”, „Katedra Włocławska”, „Ogrody papieskie”, „Misteria”, „Polskie krajobrazy”, „Ruś – tysiąc lat chrześcijaństwa”, „Zamki i zamczyska”, „Ziemia Jezusa”, „Katedra płocka”, „Lwów”, „Domus dei”, „Zamki – kresowe strażnice Rzeczypospolitej”, „Łaska pielgrzymowania”, „Watykański Pałac Apostolski”, „Serce Litwy Wilno”, „Bazylika Mariacka”, „Odległa Rosja”, Rok 26. Cierpienie 
i nadzieja”, „Wstańcie, chodźmy”, „Tajemnice Ziemi Świętej”, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”, „Europa krzyżem bogata: od Golgoty do Strasburga”, „Prawy i sprawiedliwy. Życie 
i męczeństwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”.